۱۳۹۴/۱۱/۲۸

UNESCO Gənəl yönəticisi Irina Bokova’nın Uluslararası Anadili Günü ilətisi

Umud Urmlu
2016 Uluslararası Anadil Günü’nün ana qonusu “nitəlikli eyitim, öyrətim dilləri və öyrənim çıxdıları ” oluşdurmaqdadır.
Bu, anadilin nitəlikli eyitim və dil çeşidliliği üçün yeni 2030 Sürdürüləbilər qalxınma Gündəmi’nin iləriyə daşınmasındaki önəminin altını cizmaqdadir.
Sürdürüləbilər qalxınma 4. amacında, 2030 Gündəmi hər qadın və ərkəyin öz toplumlarına bütün olaraq qatılabilmələri və istədiklərini gərçəkləşdirəbilmələri üçün gərəkən bilgi, bacari və dəyərləri edinməsini sağlayan hərkəs üçün nitəlikli eyitim və yaşam boyu öyrənməyə odaqlanmaqdadır. Bu amac; azınlıqlar, yerəl xalqlar və kənd nüfus ilə birlikdə özəlliklə qız uşaqları və qadınlar üçün önəmlidir. Bu amac ayrıca 2030 Gündəminin uygulanmasında bir yerkipi olan, eyitim və öyrətimdə anadilin qullanımına sayqıyı, dil çeşidliliğinin qorunması və sürdürülməsini özəndirən UNESCO’nun Eyitim 2030 Eyləm Planında da yansıdılmaqdadır.
Çoxdillilik bu amaclarin önə çıxarılmasında təməldır. Bu, 2030 Gündəmi gənəlində iqlim dəyişikliyi, sürdürüləbilər tükətim və ürətim ilə birlikdə böyümə, istixdam və sağlığa ilişgin başarı üçün son dərəcə önəm daşımaqdadır.
UNESCO medya və bilgi oxuryazarlığının yanı sıra ilgili yerəl içəriyi dəstəkləyərək internetdə dil çeşidliliğinin gəlişdirilməsinə eynı biçimdə odaqlanmaqdadır. Yerəl və Yərli Bilgi Sistemləri programı aracılığıyla, UNESCO anadilin və yerəl dillərin böyük bilgəlik birikimləri olan yerli Əkinclərin və bilginin qorunması və paylaşılması kanalları olaraq önəminin altını cizmaqdadir.
Çoxdilli yanaşmasında anadillər, qadınların, ərkəklərin və toplumlarının gücləndirilməsi üçün təməl olan nitəlikli eyitimin ayrılmaz parçalarıdır. Bizlər də kimsəyi geridə bıraxmamaq və hərkəs üçün daha adil və sürdürüləbilər bir gələcək yaradmaq amacıyla bu gücü tanımalı və bəsləməliyik.
Qaynaq